Blog

Modernist ve Postmodern Roman Nedir? Yazarları, Önerileri, Örnekleri, Özellikleri

Modernist ve postmodern roman nedir? Postmodern roman özellikleri, yazarları
Modernist ve postmodern roman nedir?

Modernist ve postmodern roman nedir? Postmodern roman yazma teknikleri nelerdir? Modern ve postmodern roman özellikleri, temsilcileri… Modernist roman ne demek? Modernist roman anlayışı… Edebiyatta metinlerarasılık, anlam ve göstergebilim, üst kurmaca yöntemi, örnekleri, edebiyatta büyülü gerçekçilik özellikleri…

Uyaralım; sıra dışı bir yazı okuyacaksınız, hatta okuyorsunuz bile!

Edebiyat öğrencisi olabilirsiniz, bu durumda dersleriniz, belki teziniz için sıkı bir araştırıya giriştiniz ve aşağıdaki uzayıp giden makale ile karşılaşma şansızlığını ya da şansını, bakış açısına göre değişecektir bu… Neyse, cümleyi toparlayamadığımızdan geçelim.

Söylemek istediğim, kısaca, sizler için değil de aslında kitaplarım için hazırladığım bu yazının birbirinin benzeri olan diğer “postmodernizm temalı” yazılardan bir ölçüde ayrıldığıdır. Daha önce kaleme (ya da klavyeye diyelim) aldığım bu yazıyı farklı bir yere taşımak gereği duyduğumdan, resmi ve soğuk dilini de şüphesiz ki bazlarımızın hiç de hoş bulmayacağı daha esnek, belki biraz da ciddiyetsiz dille birazcık değiştirelim istedim. Resmi dil üzerinde belli teknik sebeplerden dolayı pek bir değişiklik yapamıyorsam da en azından girişimizi, yazımızı okuyan herkesi ders ve araştırma havasından çıkaracak farklı bir dille…

Bunu da geçelim; gereksiz ifadeler uzadı.

Gelelim… Evet, postmodernizme…

Daha resmi bir havaya bürünmenin zamanıdır.

Değişen zamanla birlikte edebiyatta da, özellikle roman özelinde yenilik arayışına girilmiştir. Yazımızın akışı içinde bu değişim çabalarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Postmodern roman hakkında ansiklopedik bilgi arayışında olanlar; modern romana dair ne varsa konuşacağız. Postmodern roman tanımı ile başlayalım.

Modernist ve postmodern roman nedir?

Modernist roman nedir? Postmodern roman ne demektir? Modernist ve postmodern roman kısaca nasıl tanımlanır?

Modernist ve postmodern roman ile ilgili bilgi vermeden önce, klasik edebiyata kısaca değinelim ki klasik roman ve postmodern roman arasındaki ayrımı daha iyi belirtebilelim.

19. yüzyıl edebiyatı, nesnel bir dünyaya, gerçekçi bir anlayışa dayanıyordu; motifler arası nedensellik bağıyla düzenli bir şekilde işliyordu bu kitaplar. 19. yüzyılın sonlarında, 20 yüzyılın başlarında, özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın etkileriyle bu gerçeklik algısı yavaş yavaş değişmeye başladı.

Modernist roman özellikleri için ne söyleyebiliriz? Bu konuya aşağıda ayrıntılı olarak değineceğiz. Klasik romandaki iyimser ve gerçekçi inancın sarsıldığını, yazarın dış dünyaya değil, insanın iç dünyasına yöneldiğini belirtelim.

Modernist romanın özellikleri 20. yüzyılda yazılan ama geleneksek anlayışı sürdüren modern romanlardan ayrıldığı için, bu yeni akıma ait kitaplar ve yazarlar “modernist” ismini almıştır.

Modernist ve postmodern roman unsurları farklıdır. Klasik romanın ana öğeleri olarak gösterebileceğimiz olay örgüsü ve karakterler, postmodern roman anlayışı ile önemini yitirmiştir. Romanda postmodern öğeler, kendine has, tamamen farklı bir anlayışa sahiptir.

İlk olarak mimariyle başlamıştır postmodern akımı, zamanla diğer sanat dallarında da görülmeye başlanmıştır. Edebiyatta postmodernizm etkisi 1960’lardan sonra kendisini göstermiştir. Postmodern roman, edebiyat alanında önemli bir soluk olmuştur.

Bu bilgiler ışığında, postmodern roman anlamı için diyebiliriz ki, “modernizm sonrası, ötesi roman”.

Evet, modernist ve postmodern roman nedir, kısaca söylediğimize göre, biraz da modernist romanların özellikleri ve postmodern roman hakkında bilgi verelim.

Modernist ve postmodern roman özellikleri

Postmodernizm ve modernizm özellikleri nelerdir? Postmodern roman ve özellikleri için pek çok kitap yazıldığını, uzun incelemeler yapıldığını biliyoruz. Yani, bir makaleye sığrıdırılamayacak kadar kapsamlı bir konudur postmodernizm özellikleri. Modernizm roman özellikleri ve postmodern roman özellikleri için genel hatlarıyla birkaç önemli şey söyleyelim. Modernist ve postmodern roman özellikleri maddeler halinde verilirse;

Modern romanda olay örgüsünden sıyrılma uğraşı

Çeşitli simgeler, imgeler, şifreler, ritimsel motifler, farklı bakış açıları

Şiir ve müzik formuna yaklaşma çabaları

Birden fazla sonuçlu ya da sonuçsuz bitişler denilebilir.

Postmodern romanda ironi en çok başvurulan yöntemlerden biridir, bunu da belirtelim.

Diğer yandan, postmodern romanda anlatıcı, zaman ve mekan yapısı, alışılmış kalıpların dışındadır. Söz konusu dönemde romana farklı bir gerçeklik kazandırılmıştır. Anlatıcının anlatıdan silinme çabaları, özellikle büyülü gerçekçilik türlerinde gördüğümüz zaman ve mekân farklılıkları… Bu yeni akımın başını Marcel Proust, Jaymes Joyce gibi modernist, daha sonraları ise Nabokov, Calvino gibi postmodern yazarlar çekmiştir.

Modernist ve postmodern roman arasındaki farklar nelerdir, buna da kısaca değineceğimizi belirtelim.

Modernist ve postmodern roman nedir, özellikleri nelerdir, genel olarak anlattık. Peki ya teknik?…

Modernist ve postmodern roman teknikleri

Postmodern romanda anlatım teknikleri üzerinde duralım biraz.

“Kurmaca” kavramı postmodern romanda çok önemlidir; kurmaca, eserin konusu haline getirilmiştir. Gerçekçi yazarlar, eserin bir kurmaca olduğunu okuyucuya unutturma çabasındadırlar. Postmodern yazarlar ise tam tersine, kurmaca vurgusunu özellikle yaparlar. Romanın parodisi, anlatı ögeleri arasında oyunlar…

Çerçeve de modern romanda çok kullanılan bir tekniktir. Bunu kısaca öykü içinde öykü olarak da tanımlayabiliriz.

Modern romanlarda üstkurmaca tekniğinin önemli bir yeri olduğunu da biliyoruz. Nedir bu üstkurmaca? Aşağıda ayrıntılı olarak değineceğiz ama bir cümleyle, “roman kalıplarına bilinçli vurgular yapmak” diyebiliriz.

Sonuç olarak, modern romancıların romanı bir çeşit oyun olarak gördüklerini söylemek yanlış olmaz.

Modernizm ve postmodernizm arasındaki farklar için birkaç cümle kurmanın sırasıdır.

Postmodern romanda olay örgüsü, simgelerle, motiflerle düzenlenmiş değildir.

√ Postmodern romanda zaman, mekân belirsizliği ön plandadır.

Yapıtın kurmaca olduğu vurgusu özellikle yapılır.

Modernizmin gerçeklik anlayışının da ötesinde bir oyun dünyasının varlığı hissettirilir.

Modernizm daha aydın bir anlayışa sahiptir; postmodernizm ise aydın kitleyi eleştirel bir çizgide ilerler.

Modernizmin iyimserliğine postmodernizm kötümserlikle karşılık verir.

Gelecek için umutludur modernizm; postmodernizm umutsuzluğu taşır.

Daha nesnel bir anlayıştadır modernizm, dışlayıcıdır; postmodernizm ise özneldir, çoğulculuğu öne çıkarır, görecelik önemlidir.

Bilime güvenir modernizm; güvensizdir bilime postmodernzm.

Modernizm iyimserliği insan gelişimine inanır; postmodernizmde ise tam aksi bir inanç vardır.

Postmodern roman ile modernist roman arasındaki farklar kısaca bu şekilde toparlanabilir. En önemlisi, yukarıda değinmiş olmakla bilikte altını çizelim: Klasik romanın gerçekçilik anlayışını yıkarak biçimsel estetiği ön plana çıkaran modernist romanın bu çabasını yeterli görmeyen postmodern roman, kurmaca odaklı başka bir dünya yaratmıştır.

Modernist ve postmodern roman nedir? Özellikler, teknikleri… Evet, postmodern romanda kullanılan teknikler hakkında da genel hatlarıyla bilgiler verdiğimize göre, postmodern ve modernizmi esas alan yazarlar için de bir başlık açalım.

Modernist ve postmodern roman temsilcileri

Modernizmi esas alan eserler hangileridir? Modernist ve postmodern romanın temsilcileri için birkaç isim üzerinde duralım.

Modernist roman yazarları öncüleri Marcel Proust, James Joyce, Henry James, Joseph Conrad, Virginia Woolf, Franz Kafka, Robert Musil, William Faulkner diyebiliriz.

Postmodern roman yazarları arasında Vladimir Nabokov, Kurt Vonnegut, John Fowles, Thomas Pynchon, Italo Calvino gösterilebilir.

Postmodern roman Türk edebiyatında da yaşam bulmuştur. Psikolojik, siyasi, cinaî… Postmodern roman türleri pek çok alanda kendini hissettirmiştir. Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı, Sevgi Soysal’ın Şafak’ı, postmodern roman çeşitleri konusunda bize bir fikir verebilir. Türk edebiyatındaki ilk postmodern roman olarak ise Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı gösterilebilir. Bunun yanında Orhan Pamuk postmodern roman türünde önemli eserler vermiştir. Yusuf Atılgan, Pınar Kür, Adalet Ağaoğlu, Bilge Karasu gibi isimler de Türk edebiyatı postmodern roman temsilcileri arasında gösterilebilir.

Modernist ve postmodern roman nedir, açıkladığımıza göre ve postmodern romancılarımız için de birkaç örnek verdiğimize göre, önerilere geçebiliriz.

Modernist ve postmodern roman önerileri

Postmodern romanlar nelerdir? Mordernist ve postmodern roman isimleri isteyenler… Öncelikle modernist yazarlar ve kitapları için birkaç tavsiyede bulunalım mı?

Marcel Proust – Kayıp Zamanın İzinde

James Joyce – Ulysses

William Faulkner – Ses ve Öfke

Joseph Conrad – Karanlığın Yüreği

Virginia Woolf – Deniz Feneri

Robert Musil – Niteliksiz Adam

Postmodern romanlar ve yazarları için de birkaç öneride bulunalım.

Vladimir Nabokov – Solgun Ateş

John Fowles – Büyücü

Thomas Pynchon – 49 Numaralı Parçanın Nidası

Italo Calvino – Görünmez Kentler

Böylece, özel bir postmodern romancılar ve postmodern roman listesi de vermiş olduk. Türk edebiyatından da birkaç ismi analım.

Bilge Karasu – Kılavuz

Pınar Kür – Bir Cinayet Romanı

Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli

Adalet Ağaoğlu – Bir Düğün Gecesi

Orhan Pamuk – Kara Kitap

Modernist ve postmodern roman örnekleri paylaştık. Modernist ve postmodern roman nedir, örnekleri nelerdir derken konumuzu biraz daha özelleştirerek 6 isimli kitabım üzerinde incelememizi yapalım.

Postmodern roman incelemesi – 6

Postmodern ve modernist roman örnekleri… Postmodern roman nasıl incelenir? Postmodern roman tahlili için bu kez farklı bir kitabı ele alacağız: 6.

Türk edebiyatında postmodern roman anlayışı özellikle 1970’lerden sonra etkilerini hissettirmiştir. Türkiye’de postmodern roman akımı Tutunamayanlar ile başlamış, Bir Cinayet Romanı, Kara Kitap ve 6 ile devam etmiştir.

Çok yönlü ve karmaşık bir yapısı olan 6’da modernist ve postmodern edebiyattan izlere rastlıyoruz. Kitabın öncelikle dil ve tekniğinden bahsedelim.

Alışılmış roman kalıplarının dışında bir anlatım tekniğiyle ezber bozmuştur, modern edebiyat. 6’da bunun bir adım ötesine gidildiğini görüyoruz. Kitaptaki her bir bölümde müzik, resim, sinema gibi sanat dalları formu kullanılırken, dil de buna uygun bir yapıda oluşturulmuştur.

Örneğin Nevroz bölümünde, bilinçli olarak aşırıya vardırılan bir şiirsellik, Vivaldi’nin Dört Mevsim’i notalarıyla da süslenerek âdeta bir şarkıya dönüştürülmüştür.

“Zaten insan başka ne yapar? Sorar; sorarsın; sorarım: Hırslandıran olumsuz duygularımız da artık yokken, bizi ayakta ne tutar? Zavallıyım. si si si si si si si… Kış’ım.” (s. 22)

Söz konusu motiflerde kullanılan üslupta, hem zihinsel hem de fiziksel bir ahenk, bir müzik formu göze çarpıyor.

Bir diğer örneği de senaryo tekniğinden izlere rastladığımız Obsesyon bölümünden alıntılayalım:

“Sahne altı. Mekan: İç. Akşam. Sahnede eski bir karyola görünür… Uyuyan iki kişi: Bir erkek, kır saçlı; bir cadı, elinde süpürge sapı! Saçmalıyorum, yine saçmalıyorum. Böyle film olmaz. Kadın haklı. O konuda değil, geçinemeyeceğimizde haklı. Tek omzunun üzerine yatmaktan rahatsızlandığı için, hafifçe döndü.“

Yukarıdaki bölümde kullanılan alıntılanan iç konuşma tekniği, sinema/senaryo formuyla ilişkilendirilerek farklı bir üslup oluşturulmaya çalışılmıştır.

Eserin bir kurmaca, gerçeklikten uzak olduğuna ayrıca dikkati çekmek için, en başta cümle yapılarının fazlaca sanatsallaştırıldığını görüyoruz. ”… Şiirsel konuşuyorum nasıl da!” cümlesiyle buna özellikle dikkat çekilmiştir.

Diğer yandan, modern roman örneklerinde izlerine rastladığımız bilinç akışı, bilinç akışının daha ileri düzeyi olan alıntılanan ve aktarılan iç konuşma tekniği kendine has bir üslupla kullanılmıştır. Altı ana bölümden oluşan kitabın her bir bölümünde farklı bir üslup ve teknik denendiğini de belirtelim.

6’nın yapısı hakkında da birkaç şey söylemek yerinde olacaktır.

Özellikle müzik formuna yaklaşılan bölümlerdeki ritim, yer yer bağımsız görünmekle birlikte farklı bir şekilde birbirini tamamlayan örüntü, metin içi ve metinlerarası sembolik göndermeler… Bu yanıyla 6’da modernist izlere rastlıyoruz.

Eserde sık sık tekrarlanan “Bir artı dört artı bir, eşitir altı eder.” ifadesi kitabın gerek bakışımlı yapısı, gerekse anlamı açısından önemlidir.

6 vurgusu, metin içi göndermelere de iyi bir örnektir. Metinde yaşamsal ve mekânsal döngüye yönelik sembolik bir anlamı olan 6, 81 kere kullanılmıştır ve eserin anlamına, hem de yapısına açık bir göndermedir. Birkaç örnek verelim:

6

“Pencereyi toplam altı kere açıp kapattı.” (s. 16)

“Sonra, altmış altı geri!… Dayanamayacağım daha fazla. siiiii mi fa… Altı adım…” (s. 24)

“Nasıl ezberlemiştik sırrın altı şartını?” (s. 40)

“Altı bin altı yüz altmış altıya kadar sayacağım.” (s. 72)

“Bir animasyon film: Kuyuda Altı Saat.” (s. 77)

“Altı da bu döngünün işaretiydi. Altı da bu döng…” (s. 108)

Metinlerarası göstergeler için de bir örnek verelim:

Hayatın Anlamını Arayan başlıklı bölümde, Dante’nin İlahi Komedya’sının parodisinin yapıldığını görüyoruz.

“Kanto 66:60-66

Köşedeki, yazmaya devam etti:

Ve kimisi sonsuz yaşama ve cennette hazinen ve temiz zevceler ve ırmaklar akan ve ipekten elbiseler ve köşkler ve meyveler ve içkiler…” (s.97-98)

Yukarıdaki alıntıda, İlahi Komedya’ya mizahî bir gönderme yapılırken, farklı metinlere sembolik bir vurgu olduğunu da dikkatlerden kaçmıyor.

Darwin’e, Nietzsche’ye, Pisagor’a, Berkeley’e sembolik ve şifreli göndermelerle, destansı ifadelerle, mitsel öğelerle, zamansal ve mekânsal belirsizliklerle, ironik, paradoksal motiflerle büyülü gerçekçilik akımının farklı bir örneği olarak gösterilebilecek bu bölüm, 6’yı yenilikçi, postmodern bir çizgiye taşıyor.

6 hakkında daha ayrıntılı bir değerlendirme ve çözümleme yaptığımız makalemizi buradan okuyabilirsiniz.

Modernist ve postmodern roman nedir, nasıl incelenir? Postmodern roman ve hikaye türünde de gösterilebilecek, novella türünde yazılmış 6’nın ayrıntılı bir incelemesini yaptık. Üstkurmacaya değinebiliriz artık.

Postmodern romanda üstkurmaca – Leylâ’ya Mektuplar

Edebiyatta üstkurmaca nedir? Postmodern romanda üstkurmaca teknikleri ve örnekleri… Modern roman ve postmodern roman türlerinde üstkurmacanın yeri…

Leylâ’ya Mektuplar

Üstkurmaca, postmodern roman terimleri arasında önemli bir yere sahiptir. Üstkurmaca kuramı, modern edebiyatta, özellikle 20. yüzyılda sıkça kullanılmış, üzerinde tartışılmıştır. Öyleyse gelin, üstkurmaca ne demektir, önce kısaca buna değinelim.

Postmodernizmde üst kurmaca nedir? Üstkurmaca postmodernizm için önemlidir dedik çünkü tam da postmodern edebiyatın aradığı kurmaca ve oyun imkânlarını sunuyordu yazara. Roman içinde romanlar, romanda kitap okuyan ya da yazarla iletişim hâlinde olan kahramanlar, düzenli olmayan olay örgüleri, çeşitli başlık ya da paragraflarla yapılan göndermeler…

Üstkurmaca nedir? Üstkurmaca roman, gerçeklik ile kurmaca arasındaki ilişkinin sistemli olarak sorgulandığı farklı bir türdür.

Üstkurmaca örneği isteyen okurlarımız için Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ını söyleyebiliriz. Evet, üstkurmaca olarak Kara Kitap iyi bir örnektir. Ayrıca, Tutunamayanlar üstkurmaca örnekleri arasında gösterilebilir.

Diğer yandan, kurgunun kurgusunu yapan eklektik yapısıyla, bölüm sonlarındaki ilahi/kutsi üslubuyla, belli eser ve karakterlere atıflarıyla özellikle üstkurmaca açısından incelemeye değer eserlerden biridir, Leylâ’ya Mektuplar. Ayrıntılı bir yazı hazırlamıştık; buradan bilgi edinebilirsiniz.

Modernist ve postmodern roman nedir, üstkurmacanın modern romandaki yeri… Evet, üstkurmaca tekniği nedir, kısaca açıkladık. Üstkurmaca metinlerarasılık ilişkisine de değinelim.

Postmodern romanda metinlerarasılık

Metinlerarası ilişki nedir? Metinler arası anlam kurma örnekleri…

Metinlerarası ilişkiler, modern romanda en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Yapıtın bir kurmaca, bir çeşit oyun olduğunun vurgusu, diğer metinleri yansılayarak, onların parodisi yapılarak gösterilebilir. Bunun çeşitlerini, metin içi ve metinler arası göndermeler olarak görebiliyoruz.

Yine Kara Kitap metinlerarasılık için iyi bir örnek olabilir. Ayrıntılı incelemesini ilgili makalemizde yapmıştık.

6’yı da metinler içi ve metinlerarasılık bağlamında incelemiştik.

Metinler arasılık yöntemleri ve metinlerarasılık göstergelerarasılık örnekleri için ayrıntılı bir makale hazırlamıştık. İlgilenenler göz atabilirler.

Diğer yandan, 1984, Cesur Yeni Dünya, Yeni Atlantis, Ütopya gibi eserlere ve pek çok şiire göndermeleriyle Parodi – Bunları da Kör’dü Türkiye de metinlerarasılık kavramını karşılayabilecek, hem ulusal hem de uluslararası bağlamda incelemeyi gerektirecek ilginç bir eserdir. Kitaba dair daha ayrıntılı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Parodi

Göstergebilim nedir, göstergebilim örnekleri nelerdir?

Göstergebilim ne demek? Göstergebilim edebiyat için ne anlama gelir?

Göstergebilim, göstergeleri anlamlandırma yöntemidir. Göstergebilim incelemeleri, edebiyat özelinde söylersek, bir yapıtın nasıl okunması gerektiğini gösteriyor bize.

Barthes göstergebilim kuramı için önemli bir isimdir.

Göstergebilim çözümlemesi nasıl yapılır? Göstergebilim çözümleme örneği için Mehmet Rifat’ı kaynak belirleyerek Kırmızı Başlıklı Kız masalını vermiştik.

Yanı sıra göstergebilim ve metinlerarasılık için 6 ve Orhan Pamuk’un Kara Kitap isimli yapıtlarını da ayrıntılı olarak incelemiştik.

Postmodernizm ve metinlerarasılık, birbirinin tamamlayıcısı iki kavramdır; biri diğerini besler. Daha ayrıntılı bilgi için göstergebilim – metinlerarasılık örnekleri ve çözümlemeleri hakkındaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tuba’da meta-modernizm yansımaları

Modernizm, postmodernizm derken, bir de meta-modern anlayıştan bahsetmek uygun olabilir diye düşünüyoruz.

Öncelikle, nedir bu meta-modernizm?

Evet, bazılarınız ilk kez duyuyor ve şaşırıyor da olabilirsiniz.

Yeni bir akım olmamakla birlikte, makalemizde incelediğimiz diğer akımlara göre daha “genç” bir sanatsal akım olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, kısaca nasıl tanımlamalı meta-modernizmi, hemen belirtelim: Meta-moderniz, en basit ifadesiyle, “yeniden yaratım, yeniden yapılanma” olarak karşılık bulur.

Yani, sevgili arkadaşlar, eski birtakım akımların, anlayışların yeni bir yorumu, yenileşimi denilebilir.

Konuya dair çok daha ayrıntılı incelememizi buradan bulabilirsiniz.

Şimdi, gelelim meta-modern bağlamda Tuba kitabı notlarımıza.

Tuba | Yaşamöyküsel Bir Karalama, modernist, postmodernist izler, esinler taşımakla birlikte, meta-modern anlayışın “yeniden yaratım” kapsamına karşılık olacak, bu sınırları zorlayıp, hatta aşacak nitelikte bir çalışmadır.

Nasıl “yeniden yaratım” yani, diyorsanız, birkaç cümle ile özetlemek ve sözü ilgili makalemize bırakmak istiyorum.

TUBA

Tuba;

Evrenin yaratılışı

Kutsal kitaplardaki bazı meseller (afet, cennetten kovulma vb.)

Mitolojik kahraman Sisifos

Kutsal kitaplardaki ayetler gibi belli başlı ve pek çok konuya açık/gizli göndermelerle bir “yeniden yaratım/yapılanma/oluşum” çalışmasıdır.

Meta-modernizm, sarkaç imgesiyle temsil edilir ve bu imgenin özelliği, ilgili anlayışın devamlı bir salınım hâlinde gösterilmesidir.

Bu tarafıyla diyebiliriz ki, Tuba bir sarkaç misali, bitimsiz salınımının her hareketinde motifleri yeniden işlediği, geliştirdiği, yenilediği bitmeyen bir eserdir.

Daha derine inmeden -çünkü makalemizi bitirememekten korkuyoruz- Tuba’yı merak edenleri buradan ilgili sayfamıza davet ediyoruz.

Büyülü gerçekçilik akımı nedir? Temsilcileri ve Marquez etkisi

Modern romandaki yenilik arayışları ve gerçeklikten uzaklaşma çabaları, büyülü gerçekçilik akımının da doğuşuna sebep olmuştur.

Büyülü gerçekçilik akımı temsilcileri arasında pek çok isim gösterilebilir ama Gabriel Garcia Marquez, büyülü gerçekçilik için öncü isimdir. Yanı sıra, Mihail Bulgakov, Salman Ruşdi gibi isimleri de anabiliriz.

Türk edebiyatında büyülü gerçekçilik temsilcileri arasında Latife Tekin, Nazlı Eray gibi isimler gösterilebilir.

Büyülü gerçekçilik romanları, kitapları için…

Latife Tekin – Sevgili Arsız Ölüm

Ahmer Mithat – Çengi

Filebeli Ahmet Hilmi – Âmâk-ı Hayal mutlaka incelenmesi gereken birkaç kitaptır.

Büyülü gerçekçilik akımı üzerinden önemli bilgiler ve eserler paylaştığımız makalemizi buradan okuyabilirsiniz.

Modernist ve postmodern roman nedir, özellikleri, temsilcileri, üstkurmaca, göstergebilim… Son olarak, Beat Kuşağı hakkında da birkaç şey söyleyelim.

Amerika Beat Kuşağı akımı – Bukowski etkisi

Beat Kuşağı Bukowski ile anılan bir akımdır diyebiliriz. Bokowski Amerikan yeraltı edebiyatının önemli isimlerindendir.

Yani, evet, Beat Kuşağı romanları, yeraltı edebiyatı örnekleri arasında da gösterilebilir. Buna belki de en iyi ve etkili örnek, Jack Kerouac’ın Yolda’sıdır. Jack Kerouac Beat Kuşağı için özel isimlerdendir ve Beat Kuşağı Yolda büyük ses getirmiştir desek, yanlış olmaz. Beat Kuşağı ismini öneren ismin de yine Kerouac olduğunu belirtelim.

Allen Ginsberg, William Burroughs gibi isimleri de Beat Kuşağı yazarları arasında göstermeliyiz.

Edebiyatta Beat Kuşağı, kendine yeni bir yaşam alanı bulan, kendine has bir kitlesi olan farklı bir akımdır. Konuya dair daha ayrıntılı bilgi için BURADAN buyurunuz; linkimizinden uzun mu uzun bir Beat kılavuzu yazısına ulaşabilirsiniz.

Üstkurmaca, metinlerarasılık, büyülü gerçekçilik gibi postmodern roman kavramları arasında gösterebileceğimiz bu türleri ayrıntılı olarak inceledik. Modern edebiyat temsilcileri ve eserlerine değindik. Dahası, 6’yı inceledik, Leylâ’ya Mektuplar ve Parodi’ye kısaca değindik.

Modernist ve postmodern roman nedir? Postmodern roman ile ilgili kavramlar için oldukça ayrıntılı bir makale oldu. Modernist roman ve postmodernist roman teknikleri, özellikleri, modernizm ve postmodernizm ile ilgili kitaplar, modernist Türk romanı örnekleri…

Bu kadar uzun bir makalenin hitamına vasıl olabilmişsek mesruruz!

Ölümsüz eserlere selamlarımızla…

Emre KARADAG

1 Yorum

Yorum göndermek için buraya tıklayın

  • “Modernist ve Postmodern Roman Nedir? Yazarları, Önerileri, Örnekleri, Özellikleri” isimli metniniz için teşekkürler.. sabahtan beri modern roman ve post modern roman arsındaki farkları çeşitli akademik yazılardan okudum(yıldız ecevit, jale parla vs.) sizin yazdığınızı okuyunca anladım.. çok faydalı oldu. teşekkürler